Σ.Σ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν όλες οι τοποθετήσεις από αυτόν που ανέβασε το video ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια άποψη για το τι ειπώθηκε από όλους. Υπάρχουν ιδιοτέλειες ακόμα και στην ενημέρωση