Μετά τις τοποθετήσεις και τις καταγγελίες των Νίκου Γκέλου και Σπύρου Αποστόλου σε περασμένη οικονομική επιτροπή, ο πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής και Δήμαρχος Κων. Κουκάς έφερε ξανά το θέμα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ προς διαβούλευση ακυρώνοντας την προηγούμενη απόφαση. Δεν δώθηκε σαφής εξήγηση για ποιόν λόγο ακυρώθηκε η προηγούμενη απόφαση, αφήνοντας αναπάντητα καίρια ερωτήματα.

Διαβάστε την τοποθέτηση του Σπύρου Απόστολου:

«Από τη μεριά μου αναρωτιέμαι έως που θα φτάσει ο εμπαιγμός του σώματος και των συλλογικών οργάνων.

Ασφαλώς καταψηφίζω και σας καταγγέλλω εκ νέου, για το ότι συνεχίζετε να ευτελίζετε τα συλλογικά όργανα του Δήμου, εν προκειμένω την οικονομική επιτροπή, με μπρος πίσω αποφάσεις για θέματα κεφαλαιώδους σημασίας και μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος.
Εισάγετε εκ νέου προς συζήτηση και έγκριση το θέμα της διαχείρισης του ΧΥΤΑ το οποίο το είχατε ως θέμα και στην προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Αυτή την φορά διαφοροποιείτε το χρόνο ισχύος της σύμβασης και το τίμημα.

Δεν εξηγείτε γιατί διαφοροποιήστε από την προηγούμενη απόφαση σας και ποιοι λόγοι επιβάλουν όλες αυτές τις αλλαγές.

Δεν μας έχετε απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν στην προηγούμενη σύμβαση, όπως και γιατί διεκόπει, πόσα χρήματα δόθηκαν στον προηγούμενο εργολάβο, ποιος παρέλαβε το έργο κ.λπ.

Κατόπιν των ανωτέρω, αρνούμαι να δώσω την συγκατάθεση μου για την λήψη της απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.


Καταγγέλλω για ακόμα μια φορά τις πρακτικές σας και απαιτώ, όπως υποχρεούσθε, να αναγράψετε στα πρακτικά το σύνολο του σκεπτικού για τους λόγους της διαφωνίας, διότι στην προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής και στο πρακτικό απόφασης αναγράφετε ότι απλά διαφωνήσαμε με την διαδικασία, όταν τίθενται σοβαρά θέματα ουσίας, νομιμότητας και ενημέρωσης .

Επιφυλασσόμαστε για κάθε περεταίρω ενέργεια προκειμένου να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Δήμου μας.»