Ο Σύλλογος Γυναικών Άνω Μερας Μυκόνου
“Ανωμεριτισσες” ευχαριστούμε από καρδιάς τον πατέρα Αλέξιο, που για άλλη μια φορά διοργάνωσε μια εξαιρετική ομιλία με τον χαρισματικό ιερέα Γεώργιο Σχοινα,του Αγίου Νικολάου, Φιλοπάππου, Αθηνών. Ένας ιερέας με μεγάλο Φιλανθρωπικό και Κοινωνικό έργο, με λόγο κατανοητό και σύγχρονο που μιλάει στις καρδιές μας!!!