Φρένο στην παρανομία και στην ασυδοσία αναφορικά με την είσοδο, τη στάση και τη στάθμευση στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας, επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Μυκόνου, παρότι το συγκεκριμένο εγχείρημα έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας ως προς την τήρηση και εφαρμογή του, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Ο Δήμος προωθεί την εφαρμογή επιπρόσθετων κυκλοφοριακών μέτρων με σκοπό τη άμβλυνση της παράνομης στάσης και στάθμευσης εντός του οικισμού, τη μείωση των κινούμενων οχημάτων, την αύξηση του αριθμού των πεζών και την ενίσχυση των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η τεχνική έκθεση για τα νέα κυκλοφοριακά μέτρα, η οποία συντάχθηκε από τη μηχανικό παραγωγής και διοίκησης, Άννα – Μαρία Ιωαννίδου, έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εγκρίθηκε με κατά πλειοψηφία απόφαση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Μεταξύ άλλων το πλάνο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Αναφορικά με την τροφοδοσία προτείνεται η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων καθημερινά τις ώρες 06.00 (πρώτη είσοδος) έως 11.00 (τελευταία έξοδος). Επιπλέον, συνίσταται σε γενικό πλαίσιο οι ώρες τροφοδοσίας και η χρονική διάρκεια ως προς τους μήνες για την ελεύθερη είσοδο έξοδο των οχημάτων προς τον παραδοσιακό οικισμό να διαμορφώνεται από τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

*Προτείνεται παράλληλα η χρήση από τους μεταφορείς, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων και των προϊόντων τους, μόνο ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων ώστε να συμβάλλουν στη βιώσιμη λειτουργία του οικισμού, στη μείωση των αέριων ρύπων και στην προστασία του περιβάλλοντος δημιουργώντας έναν παραδοσιακό οικισμό πρότυπο ως προς τη βιώσιμη κινητικότητα.

Αναφορικά με τις κάρτες κατοίκων ή τις άδειες εισόδου για τα οχήματα που θα επιτρέπεται να εισέλθουν στον παραδοσιακό οικισμό από τις Πύλες, προτείνεται να διατίθενται με προσκόμιση δικαιολογητικών που ο Δήμος θα ορίζει και να αντιστοιχεί διαφορετική άδεια εισόδου αντίστοιχα για την κάθε πύλη ώστε να υπάρχει έλεγχος των επιτρεπόμενων οχημάτων.

*Παράλληλα, προτείνεται για τις συγκεκριμένου αριθμού προσωρινές άδειες εισόδου-εξόδου στον παραδοσιακό οικισμό, που θα δίνονται σε κάθε πύλη αντίστοιχα κατά την είσοδο και θα παραδίδονται κατά την έξοδο, η διαδικασία της δοθείσας προσωρινής άδειας και ο έλεγχος για τη σωστή εφαρμογή και τήρηση του μέτρου να πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Συνίσταται, τα δικαιολογητικά παροχής αδειών εισόδου καθώς και η διαδικασία εφαρμογής των προαναφερθέντων μέτρων να διαμορφώνονται από τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

*Προτείνεται η αύξηση των ελέγχων των οδών επί των οποίων προτείνεται να απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων, όπως και η στάση και η στάθμευση, ώστε να διασφαλίζεται η είσοδος και στάση μόνο των κατόχων των προαναφερθέντων σχετικών αδειών, καθώς και η νόμιμη στάθμευση αυστηρά μόνο στα σημεία που 1 7 επιτρέπεται. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια αρχή και αρμόδια υπηρεσία με βάση την τοποθεσία των πυλών και ακολούθως σε περίπτωση παρανομίας να πράττουν τα προβλεπόμενα από το νόμο.

*Επιπρόσθετα, βασική προϋπόθεση των προτάσεων είναι η ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, των οχημάτων της πολιτικής προστασίας και των ΑμεΑ με ειδική κάρτα από το Δήμο.

Η ταχύτητα των οχημάτων που εισέρχονται στις οδούς που περιλαμβάνονται στην παρούσα τεχνική μελέτη κρίνεται να είναι αυστηρά στα 10-15 χλμ/ώρα.

Προτεινόμενες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις επί των οδών ανά είσοδο του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Μυκόνου:

Είσοδος στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας από το σημείο του ΟΤΕ:

*Προτείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Πολυκανδριώτη από την είσοδο του ΟΤΕ έμπροσθεν του ξενοδοχείου ΛΗΤΩ και της οδού Σεράκοντα που συνεχίζει έως και την Πλατεία Μαντώ, καθώς και της Ακτής Καμπάνη και τμήματος αυτής έμπροσθεν της ακτής που διασταυρώνεται με την οδό Σεράκοντα και οδηγεί τα οχήματα προς την έξοδο του παραδοσιακού οικισμού με κατεύθυνση από την πλατεία Μαντώ στην είσοδο του ΟΤΕ.

*Επίσης, προτείνεται η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί των προαναφερθέντων οδών και στην Πλατεία Μαντώ, όπως επίσης και η πλήρης απαγόρευση εισόδου των οχημάτων πλην των εξαιρουμένων, όπως αυτά ορίζονται στη συνέχεια, από το σημείο της πύλης του ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, προτείνεται να κλείνει η πύλη με την εποπτεία των δημοτικών υπαλλήλων ή μέσω άλλων μέτρων που θα αποφασίσει ο Δήμος απαγορεύοντας την είσοδο των οχημάτων.

*Προτείνεται αυστηρά η είσοδος μόνο των εχόντων σχετικής άδειας εισόδου στον οικισμό για στάση και για στάθμευση των οχημάτων τους αυστηρά και μόνο στα επιτρεπόμενα σημεία στάθμευσης.

*Η είσοδος προτείνεται να επιτρέπεται με ειδικές κάρτες ή άδειες εισόδου που θα παρέχει ο Δήμος εξετάζοντας τα ζητούμενα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά και αντιστοιχώντας μια κάρτα/άδεια όχι για πάνω από ένα όχημα (επιβατικό αυτοκίνητο, δίκυκλο, τετράτροχο κ.τ.λ.). Η διαδικασία παροχής αδειών εισόδου και τα σχετικά συνοδευτικά απαραίτητα έγραφα/δικαιολογητικά θα διαμορφώνονται από το Δήμο Μυκόνου και τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

*Σε περίπτωση ευπαθών ομάδων και την εξυπηρέτησή τους καθίσταται δυνατό να εισέρχεται όχημα για στάση, ενώ για στάθμευση εφόσον υφίσταται δικαίωμα κατοχής κάρτας ή άδειας εισόδου.

*Προτείνεται παράλληλα, να υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον συγκεκριμένες και περιορισμένου αριθμού άδειες προσωρινής εισόδου στον οικισμό για είσοδο, έξοδο και προσωρινή στάση, τις οποίες θα μπορούν να παρέχουν οι δημοτικοί υπάλληλοι και security κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους στην είσοδο. Τα οχήματα που θα παίρνουν τις συγκεκριμένες άδειες οφείλουν να τις έχουν σε εμφανές σημείο στο μπροστινό μέρος του οχήματος και όταν εξέρχονται θα τις παραδίδουν ξανά στην πύλη.

*Η αρμόδια αρχή-υπηρεσία, καθώς πρόκειται για παράκτιες οδούς, οφείλει να πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των συνθηκών που διέπουν την πεζοδρόμηση και την στάθμευση μόνο δικαιούχων σε σημεία επιτρεπόμενης στάθμευσης και ακολούθως σε περίπτωση παρανομίας να πράττει βάση νόμου τα απαραίτητα. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ανεξάρτητα με την πεζοδρόμηση η απρόσκοπτη είσοδος όλων των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και των οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας.

Είσοδος στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας από τη Λάκκα:

Προτείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Αγίου Λουκά, που αποτελεί συνέχεια της οδού Αξιώτη. Ειδικότερα, από το σημείο που αποτελεί την είσοδο στην περιοχή της Λάκκας και που οδηγεί τα οχήματα εντός του παραδοσιακού οικισμού από την πλευρά της Φάμπρικας, καθώς και της κάθετης συνέχειας της συγκεκριμένης οδού.

*Επίσης, προτείνεται η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων επί της συγκεκριμένης οδού και της κάθετης σε αυτήν που οδηγεί εντός του οικισμού στην περιοχή της Λάκκος. Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν ειδική άδεια εισόδου και αντίστοιχα για στάθμευση αποκλειστικά και μόνο σε νόμιμες θέσεις στάθμευσης.

*Απόρροια των προαναφερθέντων προτάσεων είναι η πλήρης απαγόρευση εισόδου των οχημάτων στο οικισμό πλην των εξαιρουμένων, όπως είναι τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, οχήματα της πολιτικής προστασίας και οχήματα που διαθέτουν σχετική άδεια εισόδου που θα έχει παραχωρηθεί με βάση συγκεκριμένης διαδικασίας ορισθείσα από το Δήμο Μυκόνου και με απαιτούμενα δικαιολογητικά που ο Δήμος θα καταστήσει απαραίτητα. Συγκεκριμένα, προτείνεται η πύλη να κλείνει απαγορεύοντας την είσοδο των οχημάτων υπό την εποπτεία των δημοτικών υπαλλήλων ή όπως αλλιώς ορίσει ο Δήμος.

*Προτείνεται παράλληλα, να υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον συγκεκριμένες και περιορισμένου αριθμού άδειες προσωρινής εισόδου στον οικισμό για είσοδο, έξοδο και προσωρινή στάση, τις οποίες θα μπορούν να παρέχουν οι δημοτικοί υπάλληλοι και security κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους στην είσοδο.

*Τα οχήματα που θα παίρνουν τις συγκεκριμένες άδειες οφείλουν να τις έχουν σε εμφανές σημείο στο μπροστινό μέρος του οχήματος και όταν εξέρχονται θα τις παραδίδουν στην πύλη. Η αρμόδια αρχή – υπηρεσία, όπως είναι η Αστυνομία, εφόσον δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, οφείλει να πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των συνθηκών που διέπουν την πεζοδρόμηση και την στάθμευση μόνο των οχημάτων που διαθέτουν άδεια εισόδου και σε σημεία επιτρεπόμενης στάθμευσης και ακολούθως σε περίπτωση παρανομίας να πράττει βάση νόμου τα απαραίτητα.

Είσοδος στον παραδοσιακό οικισμό της Χώρας από τους Μύλους:

*Προτείνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας επί της οδού Αξιώτη που στη συνέχεια μετονομάζεται σε Ξενίας και οδηγεί από την περιοχή της Φάμπρικας προς τους Μύλους.

*Επιπλέον, προτείνεται η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί των προαναφερθέντων οδών όπου είναι παράνομη και εμποδίζει την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων που κατευθύνονται στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης των Μύλων. Η είσοδος για στάθμευση στους Μύλους προτείνεται να επιτρέπεται μόνο σε όσους διαθέτουν κάρτα ή άδεια εισόδου ή κατόπιν διαδικασίας που θα αποφασίσει ο Δήμος.

*Επίσης, η απαγόρευση της εισόδου των οχημάτων προτείνεται να ξεκινάει στο σημείο όπως απεικονίζεται ακολούθως στην εικόνα με την εποπτεία των. δημοτικών υπαλλήλων ή με τρόπο που ο Δήμος θα αποφασίσει. Η διαμόρφωση προτείνεται να γίνει με την τοποθέτηση ζαρτινιέρων δεξιά και αριστερά και την ελεύθερη όδευση στο κέντρο κατ’ ελάχιστο για δυο οχήματα και μόνο για τα επιτρεπόμενα οχήματα τα οποία θα ελέγχονται πριν την είσοδό τους.

*Η αρμόδια αρχή – υπηρεσία, όπως είναι η Αστυνομία, εφόσον δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία, οφείλει να πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους για την τήρηση των συνθηκών που διέπουν την πεζοδρόμηση, την παράνομη στάθμευση και την στάθμευση στον ελεύθερο χώρο στάθμευσης των Μύλων μόνο όσων οχημάτων έχουν στην κατοχή τους σχετική άδεια εισόδου καθώς και στα σημεία επιτρεπόμενης στάθμευσης και ακολούθως σε περίπτωση παρανομίας να πράττει βάση νόμου τα απαραίτητα.