Θυμήθηκαν μετά απο τόσα ατυχήματα και θανάτους, να φτιάξουν τα πιο υποτυπώδη στο οδικό δίκτυο καρμανιόλα του νησιού;

Ο Δήμος Μυκόνου στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών συντηρήσεων και αποκαταστάσεων σε επιμέρους τμήματα του υφιστάμενου οδικού δικτύου του νησιού μας, προχώρησε στην εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και στην τοποθέτηση  ανακλαστήρων οδοστρώματος σε επικίνδυνα σημεία για τους οδηγούς που έχριζαν βελτίωσης για την αύξηση της οδικής ασφάλειας.

Μεταξύ άλλων περιοχών, τοποθετούνταιχαλύβδινα στηθαία ασφαλείας :

Στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Στεφάνου.

Στην Παραλία Χουλάκια.

Στην Οδό προς την Παραλία Καλαμοπόδι(Paradise).

Στην Παραλιακή οδό προς Κανάλια.

Αντίστοιχα, και κατόπιν υποδείξεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμουτοποθετήθηκαν σε διάφορες περιοχές ανακλαστήρες οδοστρώματος.

Επισημαίνεται  ότι οι συγκεκριμένες εργασίες γίνονται στο πλαίσιο του μεγαλύτερου έργου ταχείας αποκατάστασης της βατότητας και της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου, που έχει γίνει ποτέ στο νησί και υλοποιείται τα τελευταία δύο χρόνια.

Ειδικότερα, οι προς εκτέλεση εργασίες κατασκευής είναι:

(α)Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα λόγω παλαιότητας ή φθορών από εργασίες τρίτων σε οδικό δίκτυοσυνολικού μήκους 31,5 χλμ.

(β)Αντικατάσταση (λόγω φθοράς) και επέκταση στηθαίων ασφαλείας.

(γ)Αντικατάσταση και συμπλήρωση της σήμανσης, με τοποθέτηση πληροφοριακών & ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, εγκατάσταση διαγράμμισης, τοποθέτηση ανακλαστήρων σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, κλπ.

(δ)Προσαρμογή της στάθμης των φρεατίων στις νέες στάθμες που θα προκύψουν από τις ασφαλτοστρώσεις.